Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep IT in Gelderland

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: IT in Gelderland

Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep IT in Gelderland getoond.

Selecteer de opties

Indeling van de IT vacatures in de regionen Gelderland

Volgens het diagraam zijn er in Gelderland het grootste aantal vakatures van de beroep IT in Nijmegen geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Gebruikersenquête over niveau van het loon

UW LOON
16 juni 2015 heeft het team Jobtonic.nl een enquête over het niveau van het loon van de gebruikers van de site gestart. Het doel hiervan is het niveu van het loon van grootste deel van de bevolking te bepalen. We hopen op jullie actieve medewerking en betroubare informatie.

Selecteer uw niveau van het loon

Doe maar mee aan het onderzoek van het team Jobtonic.nl. Het doel hiervan is betrouwbaarheid van de gegevens op deze site te controleren. Om te kunnen deelnemen, moet u uwe stad, beroep en het loon opschrijven.